Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).
KLIKNIJ ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z POLITYKĄ COOKIES

Regulamin sklepu internetowego ZielonySklep.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy www.zielonysklep.pl prowadzony przez Przemysław Przybył prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

ZielonySklep.pl J. P. Przybył Spółka Jawna

ul. Krakowska 141-155

50-428 Wrocław

NIP: 9111947865

REGON: 020742832

NR KRS: 0000303468

Nr BDO:  000587201 

Zarejestrowana przez: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

www.ZielonySklep.pl
z siedzibą we Wrocławiu
ul. Krakowska 141-155
NIP: 9111947865
KRS: 0000303468 
Zwany dalej Sprzedawcą

2. Regulamin skierowany jest jednocześnie do Konsumentów oraz do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i wyznacza reguły korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Użyte definicje


1. Konsument - osoba fizyczna, zawierająca umowę w ramach Sklepu ze Sprzedawcą, gdzie przedmiot umowy nie jest bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - ZielonySklep.pl J. P. Przybył Sp.J. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 141-155, kod pocztowy 50-428, NIP 9111947865, REGON 020742832
3. Klient - podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. Może nim być osoba fizyczna zdolna do dokonywania czynności prawnych lub osoba prawna.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zielonysklep.pl
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
15. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.Nr 16,poz.93 ze zm.)
16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r.poz.827)

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adresy Sprzedawcy:

Adres Sklepu Wysyłkowego
Zielonysklep.pl
ul. Krakowska 141-155
50-428 Wrocław
sklep@zielonysklep.pl
 
Adres Salonu Firmowego
Zielonysklep.pl
ul. Krakowska 141-155
50-428 Wrocław
salon@zielonysklep.pl 

2. Adres e-mail Sprzedawcy:
sklep@zielonysklep.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy:
+48 503 151 771, +48 508 065 345, +48 518 834 823

4. Numer fax Sprzedawcy 
+48 71 333 40 30

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

02 1140 2004 0000 3002 5621 3120
ZielonySklep.pl J. P. Przybył Sp.J.

Dla przelewów zagranicznych kod IBAN/SWIFT:
BREXPLPWMBK

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu oraz przeglądania asortymentu Sklepu i  składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie z dostępem do sieci Internet i dowolną przeglądarką internetową 
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie odpowiada za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami par. 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.


§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, hasło
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w par. 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 
1. zalogować się do Sklepu (w przypadku posiadania konta), rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia;
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem par. 8 pkt 3.
6. kliknąć przycisk “Zamawiam”. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy kupna sprzedaży.

W nawiązaniu do artykułów ustawy o VAT mówiący o zasadach wystawiania faktur do paragonów uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o konieczności wystawienia faktury dla przedsiębiorcy w trakcie składania zamówienia !!!W przeciwnym wypadku wystawienie faktury dla przedsiębiorcy do otrzymanego wcześniej paragonu nie będzie możliwe.


§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności


1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
    a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
    b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
    c. Przesyłka w systemie Paczkomaty Inpost
    d. Odbiór osobisty dostępny pod adresem:

ZielonySklep.pl
Krakowska 141-155

(Centrum biznesowe rakieta)

Wrocław


2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

    a. Płatność przy odbiorze zamówienia w salonie we Wrocławiu (gotówka lub karta)
    b. Płatność za pobraniem (płatne listonoszowi lub kurierowi przy odbiorze przesyłki)
    c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
    d. Płatności elektroniczne
    e. Płatność ratalna

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z par. 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która informację Sprzedawcy o otrzymaniu, zawartości Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
    a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 31 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
    b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
    c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
    a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności     elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
    b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia     zawarcia Umowy Sprzedaży,
7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
    a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności     elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
    b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od     dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.


§ 10
Prawo odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa (gwarantują 14 dniowy termin na odstąpienie od umowy) Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

1.1 Robiąc zakupy w naszym sklepie internetowym wydłużamy ten termin do 30 dni

2. Bieg terminu określonego w ust. 1.1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1.1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w par. 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8. Skutki odstąpienia od Umowy:
    a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
    b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności w momencie dokonania zakupu, w tym koszty dostarczenia rzeczy w przypadku zwrotu całości zamówienia.
    c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
    d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym     Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował     Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. 
    f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu
9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
    a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
    b. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

Wzór pisemnego oświadczenia (zamieszczony w celach informacyjnych, nie jest obowiązkowy dla skutecznego skorzystania z prawa do zwrotu)

Zielonysklep.pl  
ul. Krakowska 141-155 
50-428 Wrocław  
 
Ja [ prosimy wpisać tutaj imię i nazwisko ] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [ prosimy tutaj wpisać nazwy zakupionych przedmiotów],
 
Data zawarcia umowy to [prosimy wpisać datę],
Data odbioru przedmiotów [prosimy wpisać datę]
Imię i nazwisko: [prosimy wpisać tutaj imię i nazwisko]  
Adres: [prosimy o podanie pełnego adresu]  
 
Data: [prosimy wpisać datę]  
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

-------------------------------

Kupujący ma również możliwość skorzystania z Formularz Zwrotu Prosimy w takim przypadku o jego wypełnienie i odesłanie wraz z produktem.

Towar do zwrotu Kupujący dostarcza do sprzedawcy na swój koszt.

W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta:
E-mail: sprzedawca@zielonysklep.pl

§ 11
Reklamacja i gwarancja dotyczące towarów

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres serwis@zielonysklep.pl
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 można w tym celu skorzystać z Formularza Reklamacyjnego

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres

ZielonySklep.pl
ul. Krakowska 141-155
50-428 Wrocław 

8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. 

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest ZielonySklep.pl J.P. Przybył Sp.J. Funkcję Administratora danych osobowych pełni Przemysław Przybył, adres do korespondencji elektronicznej ado@zielonysklep.pl 
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a) podmioty realizujące dostawy towarów
b) podmiot dostarczający usługę hostingu
c) podmioty dostarczające usługi płatności elektronicznych
d) biuro rachunkowe i księgowe
e) uprawnione organy publiczne
4. Klient ma prawo do:
a) dostępu do Twoich danych osobowych
b) poprawiania Twoich danych osobowych
c) żądania usunięcia Twoich danych osobowych
d) ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych
e) przeniesienia Twoich danych osobowych

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:

a) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora)
b) jeśli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim

Jeżeli chcesz skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się proszę z nami: ado@zielonysklep.pl

W przypadku uznania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz zgłosić taką sprawę do organu nadzorującego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla osiągnięcia celu jakim jest realizacja zamówienia.


§ 13
Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca przedsięwziął wszelkie kroki mające na celu zapewnienie w pełni poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się, w przypadku wystąpienia, usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta w najszybszym możliwym terminie.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach i przerwach w działaniu Sklepu.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać drogą elektroniczną na adres sklep@zielonysklep.pl
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu
5. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie do 14, w przypadku kiedy byłoby to niemożliwe poinformuje Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji

§ 14
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 15
Prawa autorskie

Wszystkie zdjęcia publikowane na naszej stronie internetowej są wyłącznie własnością firmy ZielonySklep i objęte są prawami autorskimi. Pragniemy przypomnieć, że wykorzystywanie tych materiałów w jakikolwiek sposób bez naszej zgody jest naruszeniem obowiązujących przepisów prawa autorskiego.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze zdjęcia były najwyższej jakości i przedstawiały produkty oraz usługi oferowane przez ZielonySklep w sposób profesjonalny i atrakcyjny. Jako twórcy i właściciele tych materiałów, zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystywania, dystrybucji oraz modyfikacji.

W przypadku zainteresowania wykorzystaniem naszych zdjęć, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod adresem e-mail: pytanie@zielonysklep.pl. Chętnie udzielimy odpowiednich zezwoleń oraz omówimy warunki współpracy.

§ 16
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie     powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i     dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej     platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:     

http://ec.europa.eu/consumers/odr/